Nyheter
Biogasmack i Tannefors. Foto: Crelle

Besked om biogasskatten kommer i mars

I IEA:s Renewablesrapport varnar organisationen för att flera europeiska länder inför ny politik som minskar ersättningen, vilket gör prognoserna osäkra  ”eftersom nya förutsättningar kan minska den ekonomiska attraktionskraften och försvaga investerarnas förtroende för biogasprojekt”. Så hur går det med Sverige, som i dag har samma skatt på biogas som på fossila bränslen?

I mars förra året tvingade den så kallade Landwärmedomen Sverige att avskaffa skattebefrielsen för biogas. Sedan dess har frågan diskuterats mellan den svenska regeringen och EU och nu har Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram ett nytt underlag.

IEA: Risker för biogas i Europa

Skattebefrielse viktigaste styrmedlet

– Det enskilt viktigaste styrmedlet för att åstadkomma en ökad biogasanvändning är en återställd energi- och koldioxidskattebefrielse för biogas för både uppvärmning och transportändamål, säger Erik Thornström, ansvarig skatter och styrmedel – resurseffektivitet och energianvändning, på Energiföretagen.

Maria Malmkvist, VD Energigas Sverige: Dags att återställa skattebefrielsen!

– Det är mycket viktigt att EU-kommissionen snarast möjligt tar vidare den svenska statsstödsansökan om en skattebefrielse för biogasen där Landwärmedomen för ungefär ett år sedan skapar mycket stor osäkerhet om de framtida biogasvillkoren och gör att biogasanvändningen nu istället minskar i Sverige. Det är helt ohållbart att biogasen beskattas som om den är fossil, vilket sker sedan den 7 mars förra året.

Finansminister Elisabeth Svantesson hade förra veckan ett samtal med ansvarig EU-kommissionär Vestager för att trycka på i att EU-kommissionen fattar beslut om den fördjupade granskningen som behöver ske utifrån Landwärmedomen.

Redovisning 25 mars

– Den återkoppling vi har hört från EU-kommissionen är att man ser det som en prioriterad fråga, men det är beklagligt att man inte kan ge något tidsangivelse kring den fortsatta processen, säger Erik Thornström.

Prishöjning hos Svensk Biogas

Aebete pågår alltså även på Energimyndigheten. Så här står det om saken i regeringens regleringsbrev till myndigheten för 2024: "Statens energimyndighet ska (...) ta fram underlag i enlighet med principerna beskrivna i kommissionens beslut (...)om skattebefrielse av biogas använt som motorbränsle." samt "Därutöver ska Statens energimyndighet ta fram underlag i enlighet med principerna beskrivna i kommissionens beslut (...) om skattebefrielse av biobränslen använda för uppvärmning".  Båda underlagen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 25 mars 2024 och innehålla en utvärdering av om överkompensation förelåg för helåret 2023.

Landwärme: Sverige är förebild för biogas

Energimyndigheten vill inte ge några ytterligare kommentarer till detta. Men Vi kan alltså förvänta oss en rapport från Energimyndigheten senast 25 mars.

 

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.