Nyheter
Maria Malmkvist. Bilden är ett montage.

Maria Malmkvist, VD Energigas Sverige: Dags att återställa skattebefrielsen!

Det finns en lösning för att återställa skattebefrielsen, det är bara att agera! Det säger Energigas Sveriges VD Maria Malmkvist i Avfall2Resurs sommarintervju, där vi ställer några frågor till viktiga aktörer inom vårt bevakningsområde.

Vad har varit det viktigaste för din bransch och din verksamhet det senaste halvåret?

– Sedan den 21 december 2022 har det varit stort fokus på den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol. Det var då EU-tribunalen dömde till förmån för Landwärme, och Sveriges statsstödsgodkännanden för skattebefrielse för biogas och biogasol förklarades ogiltiga. Godkännandena gällde för perioden 2021 – 2030, så det är ett hårt slag för branschen när nu domen har verkställts och biogas och biogasol därmed beskattas som naturgas respektive gasol, svarar Maria Malmkvist.

Ledare: Dags att tala klarspråk om biogassskatten!

Hon menar att EU-kommissionen inte uppfyllt formalia i beslutsprocessen, eftersom ingen fördjupad granskning gjordes domen föll.

– Det är med andra ord ingen kritik mot skattebefrielsen som sådan, säger Maria Malmkvist.

Tre förslag till regeringen

Energigas Sverige har tillsammans med branschen, tagit fram tre förslag på hur regeringen bör agera nu:

  1. Verka för att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats genom att se till att EU-kommissionen skyndsamt godkänner skattebefrielse från och med 1 januari 2021 och fram till det datum som skattebefrielse i stället kan tillämpas med stöd av GBER.
  2. Återställa full skattebefrielse omgående för biogas och biogasol med stöd av GBER.
  3. Omgående kommunicera till marknaden att regeringen avser vidta ovanstående åtgärder.

Uppgraderad klimatfärdplan

Arbete har även pågått med uppgraderingen av gasbranschens klimatfärdplan och inspel till regeringens klimatpolitiska handlingsplan som ska lanseras i höst.

– Det är även stort fokus på frågor som rör vätgas, där arbetet med definitionerna av RFNBO har landat väl, och där Sverige nu har en unik position med vår förnybara och koldioxidsnåla elproduktion. Energigas Sverige har även påbörjat arbetet med vårt innovationskluster BioGenGas där en projektledare nu finns på plats och arbetet har påbörjats i rask takt, säger Maria Malmkvist.

Anvisningar för tankstationer

Energigas Sverige har under våren arbetat hårt tillsammans med branschen för att få klart anvisningarna för hur man bygger tankstationer för vätgasdrivna fordon, H2-TSA 2023.

Vad tror du kommer att vara det viktigaste för dig under det kommande halvåret?

– Givetvis kommer Energigas Sverige att fortsätta arbeta med frågan som rör skattebefrielsen för biogas och biogasol. Den måste få en lösning så snart som möjligt för att Sverige inte ska komma efter i arbetet med att nå satta miljö- och klimatmål och för att Sverige även fortsättningsvis ska vara en föregångare för övriga Europa. På grund av kriget i Ukraina är det stort fokus på försörjningstrygghet och förnybara energigaser och där pekar REPowerEU:s plan särskilt ut både vätgas och biogas som oerhört viktiga för omställningen och för att säkra försörjningstryggheten.

Energipolitisk inriktningsproposition

Regeringen ska ta fram även en energipolitisk inriktningsproposition och gasbranschen kommer att ge inspel inför den. Arbetet med att uppgradera färdplanen kommer att fortsätta tillsammans med branschen. Det är även viktiga EU-direktiv som nu börjar komma på plats och som är viktiga att bevaka. Att ge inspel till Energimyndighetens uppdrag kring vätgas kommer givetvis att stå högt upp på agendan. Energigas Sverige söker även en projektledare till vårt nya viktiga projekt H2Safety, som handlar om säkerhets- och teknikfrågor inom vätgasområdet. Det är en viktig satsning som många i branschen har efterfrågat.

– Återställ skattebefrielse för biogas och biogasol!

Lösning finns - agera!

Om du fick välja ett politiskt beslut som skulle på verka din verksamhet, vad skulle det vara?

Att regeringen genomför åtgärder för att säkerställa fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol omgående. Det finns en lösning så det är bara att agera. Biogasen och biogasolen är viktiga ur många aspekter och vi hoppas verkligen att regeringen förstår det och vidtar åtgärder i enlighet med det.

Vad ska du göra på semestern?

Bara njuta av en härlig ledighet tillsammans med nära, kära och vänner. Ladda batterierna inför en mycket spännande höst och jag ser fram emot att fortsätta Energigas Sveriges viktiga arbete tillsammans med mina utomordentligt kompetenta kollegor och våra engagerade medlemsföretag.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.