Nyheter

Flytande biogas ett viktigt steg mot fossilfri sjöfart

I veckan gnomfördes den hittills största bunkringen av flytande biometan, när STX Group och Titan Clean Fuels tankade 2 200 ton flytande biometan till ett Hapag-Lloyd containerfartyg i hamnen i Rotterdam. Det är ett spännande steg på sjöfartens väg mot fossilfrihet, menar Per Tunell, VP, Sustainability & Business Development på Wallenius.

– Det här är jättekul och jättespännande och det kanske kan snabba på utvecklingen, säger han till Biogasidag.se

Även i Sverige finns kapacitet att använda bunkerfartyg för att fylla på LNG eller LBG. Men detta är en annan skala. 2 200 ton räcker för att tanka 10 000 tunga lastbilar. Och att bunkra fartyget med tankbil hade krävt 54 resor med en Scania R 580 – med släp.

Alternativen till bunkerfartyg är att använda tankbilar eller dra ledningar till hamnar. Men ledningarna kostar pengar och går inte att flytta och tankbilarnas kapacitet räcker inte för de stora fartygen.

Per Tunell, VP, Sustainability & Business Development på Wallenius.

– De är viktigt att bränslet finns där fartygen finns och bunkerfartygen går att flytta, säger Per Tunell.

Massbalansering

Världens 70 000 fartyg stora flotta, som står för 90 procent av alla godstransporter i världen, släpper ut 1 miljard ton CO2 om året. Så även om sjöfarten är relativt effektiv, räknat i utsläpp per tonkilometer gods, så finns stora miljövinster med att göra den fossilfri.

Det är här LBM, eller LBG som den också kallas, kommer in i bilden. Den kan levereras i form av fysiska molekyler eller ”Mass Balanced” där biometan injiceras i gasnätet och transporteras till kondenseringsanläggningar och LNG-terminaler med hjälp av den befintliga infrastrukturen genom ett system för massbalansering. När rederierna, fraktkunderna eller passagerarna köper en fossilfri transport köper rederiet in motsvarande mängd LBG.

– Motorerna känner inte skillnad på om det är fossila eller gröna molekyler i tanken, säger Per Tunell.

Per Tunell tror att massbalansering med biobränsle är ett effektivt sätt att påskynda omställningen till fossilfri sjöfart. Utöver biometan så bunkras även en del biodiesel som, enligt Per, också kan spela en viktig roll i omställningen.

Det är tre saker som avgör hur stor andel biobränsle som bunkras. Det första är logistiken.

– Det går att använda tankbilar, men våra stora fartyg, som ska kunna ta sig runt jordklotet, behöver andra lösningar, som bunkerfartyg, säger han. De finns i Sverige, men det behövs fler.

Tillgång och pris

Det andra är tillgången på biobränsle.

– Vi behöver veta att det finns tillräcklig kapacitet och producenterna måste känna sig trygga i att de har avsättning för sin produktion. Det finns beräkningar som visar att det finns kapacitet att tiofaldiga produktionen av biobränsle i Sverige, enbart med restprodukter, säger Per Tunell.

Den tredje, som hänger samman med tillgången, är priset. Om tillgången är låg blir priset högt och avskräcker köparna. Men det är inte bara tillgången som styr priset utan oskså den nuvarande prismodellen. Per Tunell efterlyser en synvända

– I dag styrs priset på LBG av priset på LNG, men med en ”grön premie” som gör att det alltid kostar mer. En prismodell som utgår från produktonskostnaden för LBG, plus en rimlig marginal, skulle kunna göra den mer konkurrenskraftig, säger Per Tunell.

In i utsläppshandeln

Sjöfarten inkluderas från 2024 gradvis i EU:s utsläppshandelssystemet (EU ETS) och ska 2026 vara helt infasad i systemet. För fartyg som lämnar eller ankommer till EU från tredje land gäller att de ska köpa utsläppsrätter för 50 procent av utsläppen som resan medfört. Inom EU gäller 100 procent av utsläppen. Till en början omfattas koldioxidutsläpp och från 2026 inkluderas även metan och dikväveoxid. Inledningsvis omfattas större fartyg. Landtransporterna ska vara med från 2027.

Tillbaka till Rotterdam

Åter till Rotterdam, som är Europas största hamn. Det som händer här ger ringar på vattnet i hela världen. STX Group och Titan Clean Fuels har samarbetat för att flytandegöra och lagra massbalanserad biometan i Zeebrugge i Belgien. De var förstås nöjda med veckans operation.

– LBM och förnybar e-metan är en praktisk, hållbar och kostnadseffektiv väg till nettonoll fraktutsläpp och mot regelefterlevnad för fartygsägare och operatörer, sade Caspar Gooren, chef för Renewable Fuels på Titan Clean Fuels.

– Vi gratulerar Hapag-Lloyd till denna pionjärinsats inom sjöfartssektorn. Denna transaktion är ett bevis på hur flytande biometan kan vara ett kraftfullt verktyg på vägen mot en transportsektor med lägre koldioxidutsläpp, säger Sead Keric, Managing Partner of Renewable Gas på STX Group.

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.