Nyheter
Sabine Täuber, Energikontor Syd och Annika Widmark-Sjöstedt, Kraftringen.

Debatt:

Skånsk biogasproduktion främjar miljön och skapar tillväxt

Det är tydligt att det krävs ökade investeringar i biogasproduktion i Skåne för att kunna utveckla det skånska näringslivet. Regeringens beslut i höstbudgeten om ökade anslag till klimatinvesteringar inom Klimatklivet som möjliggör satsningar på biogas och stärkta klimatpremier på transportsidan är välkomna initiativ.

För biogasindustrins satsningar krävs dock ett särskilt fokus på industrins gasanvändning, där drygt 90 procent av den totala gasanvändningen på ca 3,3 TWh i Skåne är koncentrerad. Biogaspotentialen spelar en avgörande roll i regionens övergång mot hållbarhet och försörjningstrygghet och har därmed blivit en angelägenhet som engagerar både politiker, beslutsfattare och energisektorns aktörer.

Bjöd in politiker

För att belysa biogasens roll i det skånska energisystemet samlade Biogas Syd tillsammans med Kraftringen, Eslövs kommun och Lunds kommun nyligen ett trettiotal kommunpolitiker från hela Skåne. Målet var att öka kunskapen om biogasens möjligheter och inspirera till konkreta åtgärder för att stödja det skånska näringslivet och dess resa mot en trygg, hållbar och resilient omställning. Evenemanget inkluderade ett studiebesök på Ellinge Reningsverk, där ett lyckat samarbete mellan VA Syd, Orkla och ST1 visar på lokal energiförsörjning, cirkulär resursanvändning och näringslivsutveckling. Deltagarna besökte även Kraftringen i Örtofta för fortsatt dialog om behovet av biogas inom olika branscher och hur lokala värdekedjor för bio- och biovätgas kan utvecklas.

I Skåne är biogasproduktionen ca 0,5 TWh, vilket motsvarar 15 % av den totala gasanvändningen på ca 3,3 TWh. Potentialen att ersätta fossil gas med fossilfri biogas betonas som en nyckel till både hållbarhet och försörjningstrygghet.

Arbetstillfällen och tillväxt

Gas används inom industrin för energiproduktion, processdrift och som viktig komponent i olika produktionsmetoder. En ökad skånsk biogasproduktion skapar både lokala arbetstillfällen och främjar ekonomisk tillväxt. Det ger även företag inom jordbruk och livsmedelsindustrin möjligheten att diversifiera sina verksamheter och skapa nya intäktsströmmar genom att använda restprodukter och avfall för biogasproduktion. Biogas är även ett framtidsbränsle både inom transportsektorn och sjöfarten.

För att främja biogasutvecklingen krävs snabba åtgärder. Där är fortsatt skattebefrielse i ett långsiktigt perspektiv en viktig sådan. Utöver det krävs både en regional och nationell politisk samling för att trygga biogasförsörjningen till våra livsmedels- och tillverkningsindustrier, inte bara i ett energiomställningsperspektiv utan även i ett självförsörjnings- och resiliensperspektiv. Den biogas som produceras i Sverige bidrar till försörjningstryggheten i flera sektorer, samtidigt som den bidrar till klimatomställningen.

Att möjliggöra att olika aktörer ses och har dialog hur vi tillsammans kan utveckla vårt totala energisystem är viktigt. Det krävs både gemensam samling, forskning och utveckling på biogasområdet. Ett lovande initiativ som vi lyfte vid besöket är pilotprojektet Bioflex, som syftar till att öka flexibiliteten, redundansen och robustheten i energisystemet genom att integrera biologiskt producerade energibärare (biovätgas och biogas) med elektrolytisk vätgas. Nästa viktiga steg i arbetet är att vidareutveckla och fördjupa dialogen mellan näringsliv och politik kring dessa frågor.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.