debatt

Klimatminister Romina Pourmokhtari. Foto: John Göransson.

Debatt:

Lyssna och fatta rätt beslut, Romina Pourmokhtari!

Om omställningen till biogasdrivna transporter bromsas, så bromsas hela den klimatsmarta biogassatsning som höjer Sveriges beredskap, minskar fossilberoendet och skyddar oss mot höga energipriser. Det skriver Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige och Palle Borgström, LRF i ett öppet brev till Miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari.

Romina Pourmokhtari!

När du kommer tillbaks från COP28 i Dubai får du direkt möjlighet att mycket konkret göra skillnad till det bättre för klimatet och för Sverige som föregångsland. På departementets bord ligger förslag till statligt stöd till lastbilar och arbetsmaskiner med låg klimatpåverkan, och det är avgörande att du lyssnar på remissinstanserna och fattar rätt beslut.

 

Du, landsbygdsminister Peter Kullgren, energiminister Ebba Busch och övriga regeringskollegor har nyligen beslutat om en framsynt satsning på biogasproduktion, som med era ord ”minskar företagens fossilberoende, stärker deras beredskap och minskar deras sårbarhet för höga energipriser”. Regeringen lägger krokben för sin egen satsning om produktionen av biogas stimuleras – men inte användningen i de biogasdrivna fordonen. Dessutom aviseras i budgetpropositionen en kraftfull satsning på Klimatklivet, där en stor del väntas användas för stöd till biogassatsningar.

Massiv kritik

I promemorian som nyligen remitterades föreslås att klimatpremien inte längre ska beviljas för lastbilar och arbetsmaskiner drivna av biogas och biodrivmedel; stödet ska enbart gå till el- och vätgasdrivna lastbilar. Denna begränsning har fått massiv kritik från en bred samling aktörer, visar vår remissammanställning.

Sveriges ledande lastbilstillverkare, åkerier, lantbrukets organisationer, drivmedelsproducenter och leverantörer uppmanar regeringen att tänka om. Biogas har en stor och avgörande roll i ett fossilfritt transportsystem, ger klimatnytta i toppklass och utgör en viktig del av lastbilstillverkarnas bidrag till hållbar omställning.

Därtill har det med statlig delfinansiering byggts upp en infrastruktur så att tunga fordon nu kan tanka biogas och biodrivmedel från Trelleborg i söder till Luleå i norr.

Om biogaslastbilarna utesluts från klimatpremien minskar intresset att köra på biogas – särskilt nu när biogas tillfälligt beskattas som fossilt bränsle. I ett läge där eldrivna lastbilar ännu saknas för många fordonssegment, där väntetiderna är långa och priset högt även efter premien, är alternativet för många åkerier i praktiken en återgång till att köra på diesel, som med den kraftigt sänkta reduktionsplikten blir väsentligt billigare från årsskiftet. Att i det här läget slopa premien för biogasdrivna lastbilar vore extremt dålig tajming.

För jord- och skogsbruket finns få eldrivna arbetsmaskiner på marknaden och de är dessutom tunga och lämpar sig inte för arbete i skog och på åker. Dessutom finns där ingen laddinfrastruktur.

Titta på Finland

Enligt promemorian ska investeringsstöd till biogaslastbilar och arbetsmaskiner framgent kunna sökas genom Klimatklivet. Bland remissinstanserna råder dock bred enighet om att det i så fall skulle kräva någon form av snabbspår, att handläggningstiden behöver kortas, administrationen förenklas, ansökningar måste kunna lämnas in löpande och fordon beställas direkt efter inlämnad ansökan. Samtliga remissinstanser som berör frågan ser det som ett långt sämre och omständligare alternativ än att låta biogasfordon fortsatt omfattas av klimatpremien.

I promemorian påstås att EU-regler hindrar Sverige från att behålla klimatpremien för biogasdrivna lastbilar och arbetsmaskiner. Det stämmer inte. Finland utnyttjar EU:s de minimis-regler för att behålla sin direkt motsvarande klimatpremie för gasdrivna tunga fordon. Samtliga remissinstanser som tar upp frågan förordar denna lösning.

EU:s gröna giv slår fast att medlemsstaterna snabbt ska minska sin klimatpåverkan, RepowerEU att energiberoendet av Ryssland ska brytas och Net Zero Industry Act att strategisk nettonoll-teknik ska skalas upp. För alla tre pekas en kraftigt ökad biogasproduktion ut som en nyckel. Regeringens beslut att förlänga och förstärka Klimatklivet och produktionsstödet för biogas är utmärkta steg i rätt riktning – men för att Sveriges biogassatsning ska lyckas behövs en växande inhemsk marknad, vilket vägtrafiken står för.

Behåll stödet till biogasdrivna lastbilar

Genom att leverera biogas till lastbilstrafiken, arbetsmaskinerna och kollektivtrafikens bussar kan producenterna skala upp och utveckla sin produktion för att stegvis öka leveranserna till sjöfart och tung industri, där betalningsförmågan ännu är lägre. Om omställningen till biogasdrivna transporter bromsas, så bromsas hela den klimatsmarta biogassatsning som höjer Sveriges beredskap, minskar fossilberoendet och skyddar oss mot höga energipriser.

Sveriges ledande åkerier, drivmedelsproducenter, fordonstillverkare och jordbrukets aktörer beskriver i sina remissvar i bred samstämmighet hur regeringen mycket enkelt kan boosta i stället för att bromsa: Behåll stödet till biogasdrivna lastbilar och arbetsmaskiner inom klimatpremien.

Ärendet ligger på ditt bord, Romina Pourmokhtari. Regeringen har fattat rätt beslut att bygga ut svensk biogasproduktion. Nu ber vi dig fatta rätt beslut om klimatpremien – för klimatet, för de gröna jobben och för svensk beredskap och försörjningstrygghet.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Palle Borgström, LRF

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.