Nyheter
Frank Rosager, VD Biogas Danmark.

Debatt: Biogas är det grönaste valet för lastbilar

Copenhagen Electric, som ansvarar för utvecklingen av gröna transporter i den danska huvudstadsregionen, har tagit fram en ny livscykelanalys som visar att biogas ger en betydligt högre klimatnytta än andra gröna bränslen inom tunga transporter. Det Skriver Biogas Danmarks VD Frank Rosager i en debattartikel.

De danska politikernas förhandlingar om hur Danmark ska nå klimatmålet 2025 fortsätter med oförminskad styrka i det danska Folketinget i Christiansborg dessa veckor. I förhandlingarna ingår bland annat ett förslag från regeringen om att skärpa klimatkraven för transporter genom att höja kravet på CO2-utsläppsminskning utan att öka användningen av livsmedelsbaserade biobränslen som rapsolja.

I en ny livscykelanalys som Copenhagen Electric har tagit fram i samarbete med COWI är biogas
det bränsle som kan bidra mest till den gröna omställningen av transportsektorn och därmed uppfylla de skärpta klimatkrav som den danska regeringen föreslagit.

I analysen har man tittat på vilka drivmedel som har lägst klimatavtryck per tillryggalagd kilometer för lastbilar på 12 respektive 40 ton och reguljära bussar.

De bränslen som jämförs är el, vätgas, biogas, första och andra generationens biodiesel och diesel blandat med 7 procent biodiesel. Slutsatsen är tydlig: för lastbilar är biogaslösningar baserade på boskapsgödsel – antingen i form av komprimerad eller flytande biogas – det klart mest klimatvänliga bränslet, även jämfört med el inom tunga transporter.

Bioresurserna är rikliga

Biogas Danmark har under lång tid presenterat analyser som visar att det finns tillräckligt med outnyttjade bioresurser i form av stallgödsel och halm för att täcka upp till hälften av den tunga transporternas behov med biogas redan år 2030. Copenhagen Electrics analys att biogas bygger på begränsade resurser är inaktuell, eftersom beräkningarna för biogas bygger på 100 procent djurgödsel. Om boskapsgödseln kompletteras med halm kommer biogasen även fortsättningsvis att vara det bränsle som har lägst klimatavtryck.

Tankesmedjan Axcelfuture kom, i en rapport som publicerades förra månaden, fram till att det finns mer än tillräckligt med bioresurser i form av djurgödsel och halm för att säkerställa en ökad användning av biogas i tunga transporter.

Analysen från Copenhagen Electric borde därför vara en ögonöppnare i debatten om hur vi ska nå våra klimatmål 2025 och 2030. Med den nya livscykelanalysen är det tydligt underbyggt att biogas är det grönaste valet bland drivmedel inom transportsektorn. Vi hoppas att politiker, åkerier och marknadsaktörer inom den danska transportinfrastrukturen tar till sig detta.

Konkurrens om CO2-minskningar

Som en effektiv klimatlösning med stor resursbas kan biogas i hög grad bidra till att förverkliga regeringens önskan att öka kravet på CO2-jutsläppsminskningar utan att öka användningen av livsmedelsbaserade biobränslen.

Ett CO2-minskningskrav innebär att bränsleleverantörer är skyldiga att minska CO2-utsläppen från bränslen som levereras för alla transporter och att marknaden hittar de bästa och billigaste lösningarna. Eftersom kravet endast kan tillgodoses med osubventionerade bränslen kommer detta att leda till en biogasproduktion som ligger utanför den subventionerade produktionen och bidrar till att lösa de svåraste klimatutmaningarna, som ligger inom transportsektorn och jordbruket.

En begränsning av livsmedelsbaserade biobränslen ska samtidigt bidra till att göra biogas mer attraktiv för marknaden och dessutom motverka kritiken mot användningen av livsmedelsbaserade biodrivmedel.

Utländska erfarenheter – inte minst från Tyskland – visar att ett CO2-minskingskrav är ett effektivt verktyg för att säkerställa en effektiv grön omställning av tunga transporter, där marknaden får möjlighet att använda de bränslen som ger mest klimateffekt för pengarna. Det tyska exemplet visar å andra sidan också att det finns ett politiskt behov av en ambitiös ökning av det nuvarande danska kravet varje år fram till 2030. Detta för att säkerställa nödvändiga investeringar i bilar och infrastruktur och därmed en långsiktighet grön omställning av transportsektorn.

Dieselskatten blir dyrare för åkerierna

De politiska förhandlingarna har fått extra bränsle efter sommaren, eftersom moderatledaren Lars Løkke tog in en höjd dieselskatt på Moderaternas sommarmöte vid sidan av ett ökat CO2-minskningskrav.

Enligt regeringens beräkningar blir en dieselskatt en dyrare lösning för åkare än ett ökat CO2-minskningskrav och klimateffekten kommer i första hand att bestå i att driva dieselförsäljningen, och därmed CO2-utsläppen, över gränsen till Tyskland. Så den verkliga effekten på klimatet är begränsad jämfört med CO2-minskningskravet. Dessutom blir den nationella effekten osäker, eftersom Tyskland har beslutat att höja priset på diesel med ett avsevärt ökat CO2-minskningskrav från 2025.

Samtidigt finns utmaningen att man som utgångspunkt ska lägga den högre energiskatten på diesel även på biogas. Redan i dag betalar ägaren till en biogaslastbil mer i energiskatt pr kilometer än ägaren till en diesellastbil. Det straffar valet av det mest klimatvänliga bränslet inom transportsektorn och motverkar därmed den gröna omställningen av tunga transporter.

Därför bör utfallet av förhandlingarna bli att man parallellt med ett ökat CO2-minskningskrav tar bort snedvridningen av både CO2- och energiskatter mellan biogas och diesel, som är fallet i våra grannländer.

Länkar:

Länk till livscykelanalys från Region Huvudstaden
Länk till rapport om biogas från Axcelfuture

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.