Nyheter

Fakta och siffror om den svenska biogasen

Vår målsättning är att Biogasidag.se ska vara den viktigaste nyhetskällan för alla som vill veta vad som händer på biogasfronten i Sverige och världen. Men alla hus måste stå på en grund, så här kommer korta fakta om den svenska biogasen.

Biogasanläggningar

Enligt Energigas Sverige finns totalt 281 anläggningar som producerar biogas i Sverige, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, från Visby i öster till Lysekil i väster. Här hittar du en karta över samtliga.

Biogasproduktionen har ökat kraftigt sedan 2005, framför allt är det andelen uppgraderad biogas som tar över. Källa: Energimyndigheten. Diagram: Biogsidag.se

Varifrån kommer biogasen?

Källa: Energimyndigheten. Diagram: Biogasidag.se

 

Mer än hälften av biogasen produceras i samrötningsanläggningar, där man kan röta olika typer av organiskt material, till exempel källsorterat matavfall, slakteriavfall, gödsel och energigrödor. En tredjedel produceras av slam från avloppsreningsverk, resten kommer från industrianläggningar, deponier och gårdsanläggningar.

På en gårdsanläggning rötas gödsel och annat material från gården. Industrigasanläggningar kan vara mejerier, pappersmassaproducenter eller andra typer av industrier som rötar egna avfallsprodukter

Tankställen

I appen Tanka Grönt* finns 215 publika tankställen för biogas i Sverige listade. Av dem är 191 för flytande och 26 för komprimerad biogas. Den nordligaste finns i Boden, den sydligaste i Trelleborg, bara ett par kilometer från färjorna till Tyskland. Den östligaste finns i Lärbro på norra Gotland, den västligaste i Strömstad. Här hittar du en karta över samtliga.

* I appen Tanka Grönt kan du hitta alla tankställen. Den finns för Android här och för iPhone här.

Det finns också runt 60 icke-publika tankställen för bland annat bussar.

Användning av biogas

Den största delen av biogasen används som drivmedel för fordon. Det är framför allt bussar som drivs med biogas i Sverige och så har det varit länge. År 2002 var 18,5% av den svenska bussflottan gasdriven. Det är en lägre andel än toppåret 2020, då andelen var 23%. Men allt större andel av gasen är biogas och allt mindre är fossil gas. I dag är över 90% procent av all fordonsgas biogas.

Källa: Trafikanalys. Diagram: Biogasidag.se

På lastbilssidan är fossila bränslen fortfarande helt dominerande. Men utbudet av gasdrivna fordon ökar och det kommer sannolikt att synas i statistiken. Ett varningstecken är den EU-dom som tvingade regeringen att ta bort skattefriheten för biogas.

Det är uppenbarat att biogas inte har slagit igenom när den personbilsflottan går över till fossilfritt. SCB:s senaste data är från juli 2023, då nyregistrerades 74 gasdrivna personbilar i Sverige.

Men utvecklingen från bensin, diesel och hybridbilar till fossilfritt går allt snabbare, främst är det elbilarna som vinner terräng.

Vi har jämfört de tolv senaste månadernas nyregistrering av personbilar med motsvarande period 2013/4 och 2018/19.

Källa: Energiverket. Diagram: Biogasidag.se

Av diagrammet ovan framgår att försäljningen av fossilfria bilar nu har passerat både bensin- och dieseldrivna bilar och hybridbilar. Men fortfarande drivs 83% av alla bilar som rullar på de svenska vägarna med bensin eller diesel.

VI kommer att återkomma med mer fakta om biogasen i Sverige och världen.

 

 

 

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.