Nyheter
Lars Mårtensson är hållbarhetschef på Volvo Lastvagnar. Foto: Volvo Lastvagnar

Olika vägar till en fossilfri framtid för lastbilar

Det är klart att transportbranschen måste minska sitt koldioxidavtryck och gå bort från fossila bränslen. Men två stora frågor kvarstår: vad är det bästa alternativet för tunga lastbilar, och vilka hållbara alternativ finns redan idag?

För närvarande finns flera tekniker som svar, inklusive batterielektriska och vätgasbränsleceller, samt förnybara bränslen som hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och flytande biogas (LBG). Var och en har sina egna fördelar och begränsningar vad gäller utveckling, infrastruktur, kostnader och livscykelpåverkan på miljön.

Maria Grahn, docent vid Chalmers tekniska högskola, arbetar mycket inom områdena energisystemanalys och forskning kring framtida bränslen för transporter. ”Vårt mål är att bättre förstå de olika alternativen, i hopp om att kunna hjälpa regeringar och beslutsfattare att hitta det bästa alternativet för dem”, säger hon. ”Det finns många olika scenarier och frågor som återstår att besvara. Men under rådande omständigheter ser vi tydliga trender och tendenser mot vissa typer av bränsle.”

Som en del av sitt arbete har Maria hjälpt till att modellera framtida bränslen och trender för att hjälpa till att förutsäga vilka bränslen som mest sannolikt kommer att användas för olika transportsätt, inklusive sjöfart, flyg och personbilar. När det gäller tunga fordon går branschen i en tydlig riktning.

”Åtminstone i Europa, om reglerna i praktiken kommer att förbjuda nästan alla CO2-utsläpp från avgasröret, finns det i praktiken bara två alternativ: batterielektriskt och vätgas. När vi modellerar den framtida bränslemixen för tunga lastbilar kan vi se att dessa två bränslen sannolikt kommer att dominera framöver.”

Ligger framtiden i elektriska lastbilar med batteri eller med bränsleceller?

Det korta svaret är båda – men vilken av de två som är bäst för en given situation beror sannolikt på flera faktorer som fordonets vikt och storlek, tillryggalagd sträcka, tillgången på bränsle och tillgången på infrastruktur för tankning.

”Den största utmaningen är infrastrukturen, särskilt när det gäller vätgas eftersom det är svårt att flytta”, säger Maria. ”Det är också en fråga om var all el kommer ifrån. Inte bara för att driva elfordon, utan för att producera den mängd väte som kommer att behövas. Förutom transporter kommer sannolikt även andra industrier som stål- och kemisk produktion att behöva mycket väte framöver. Som samhälle kommer vi att behöva generera mycket billig el för att möta fterfrågan, och den måste komma från förnybara källor.”

Med dagens teknologier gäller i allmänhet att, ju kortare avstånd, desto lättare blir det att använda batteridrivna eltfordon, eftersom de har begränsad räckvidd och kräver tid och plats för att laddas. För längre sträckor, där tillgången till laddinfrastruktur är begränsad, kommer vätebränsleceller sannolikt att vara ett framtida alternativ, eftersom räckvidden är längre och tankningstiderna mycket kortare. Men vätgasbilar tillhör fortfarande framtiden. Batteridrivna eldrivna lastbilar finns redan tillgängliga och kan koldioxidutlösa en stor del av den europeiska godstransporten idag.

Skremmes av signalene fra politisk hold

Därför är förbränningsmotorn inte död

Eftersom batterielektriska tunga fordon är relativt nya på marknaden och vätgasbränsleceller fortfarande är under utveckling, förväntas konventionella förbränningsmotorer finnas kvar en tid framöver. Faktum är att det fortfarande kan finnas en plats för förbränningsmotorer i en post-fossil bränslevärld, som använder alternativa bränslen och då inte bara biogas, utan även väte och elektrobränslen.

"Elektrobränsle produceras genom att kombinera väte med kol för att göra nästan vilken typ av bränsle du vill", förklarar Maria. "Den största fördelen är att många elektrobränslen kan användas i samma motorer och bränsleinfrastruktur som konventionella bränslen. Vår modellering visar att sådant bränsle sannolikt kommer att användas inom sjöfart och flyg. Och för några av de mer krävande väguppdragen som inte kan mötas med batterielektrisk eller bränslecellsteknik, kan elektrobränsle eller vätgas vara svaret."

För alla operatörer vars dagliga verksamhet ligger inom 300 kilometers radie är elektriska lastbilar redan ett fungerande alternativ till fossila bränslen.

Slår et slag for komprimert biogass

Vilka fossilfria alternativ finns idag?

Även om det kan verka som att de flesta potentiella fossilfria lösningarna utvecklas kring tekniker som fortfarande är i pipelinen, finns biogasdrivna långfärdsfordon och batteridrivna lastbilar för distribution och regionala transporter redan på marknaden.

För alla operatörer vars dagliga verksamhet ligger inom 300 kilometer är en elektrisk lastbil redan ett gångbart alternativ utan fossila bränslen. Detta bygger på en övernattningsladdning och om det går att integrera påfyllningsladdning i lastbilens schema – vilket kommer att bli enklare i takt med att den offentliga laddinfrastrukturen fortsätter att expandera – kommer räckvidden att bli ännu längre.

Den nuvarande statusen för förnybara bränslen – vare sig du pratar om biodiesel, HVO eller LBG – skiljer sig från marknad till marknad. Exempelvis ökar förbrukningen av biodiesel i Frankrike. Företag som Shell ökar produktionen av LBG och gör den mer tillgänglig för lastbilschaufförer, samtidigt som bränslenätverket över hela Europa växer snabbt. Den finska HVO-producenten Neste bygger just nu ut sin anläggning i Singapore och gör den till världens största. Tillgången på råvaror för produktionen förväntas dock i varje enskilt fall vara en begränsande faktor.

När det gäller vätgasbränsleceller slutförde Volvo Lastvagnar sina första tester 2022 och kommer att påbörja fälttester med kunder om några år. Ambitionen är att lansera ett kommersiellt erbjudande under andra halvan av decenniet.

Vi ser att flera lösningar utvecklas samtidigt, eftersom många inom transportbranschen inser att det inte finns någon universallösning på klimatutmaningen. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa tekniker kommer att komplettera, inte konkurrera, med varandra. Så om du vill bort från fossila bränslen, vänta inte med att se vilken teknik som "vinner". Du kan redan nu börja titta på utvecklingen och tillgängliga alternativ på din lokala marknad. Lösningen du letar efter för att minska koldioxidutsläppen är förmodligen redan tillgänglig.

Artikeln publicerades ursprungligen av Volvo Lastvagnar, översatt och återgiven med tillstånd.

12 nye fyllestasjoner for LBG i løpet av 2024

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.