Ledare
Redaktör John Göransson

Ledare: Dags att tala klarspråk om biogassskatten!

I mars tvingades regeringen avskaffa skattebefrielsen för biogas, sedan den fått nerslag i EU-domstolen. Priset ökade med ens med 3,50 kronor per kilo, plus moms. Men sedan 1 juli gäller nya EU-regler, som branschen tolkar som att det är fritt fram att återinföra skattebefrielsen. Men från regeringen är det tyst. Har den semesterstängt, eller gör regeringen en annan tolkning? Det är dags att ta bladet från munnen!

Det väckte stort rabalder när sverige drog i nödbromsen och tog bort skattebefrielsen för biogas. Många, inklusive undertecknad, undrade om de investeringar som har gjorts i biogasanläggningar nu skulle bli lika värdelösa som de etanolbilar som rullade i början av 2000-talet. Minns nu mackdöden, en följd av att alla mackar skulle investera i etanolpumprar?

Biogasbranschen hamnade snabbt på väg in i samma återvändsgränd som etanolen. Beställning på eldrivna bussar och lastbilar ökade, tvärtom för biogasen. Visst är den korta räckvidden för elfordon en nackdel, men 3,50 kronor per kilo biogas är mycket pengar. Regeringen skrev brev till EU-kommissionen och vädjade om nya regler.

Midsommarbeskedet

På själva midsommarafton kom ett dokument från EU-kommissionen med den spikraka rubriken ”om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och förordning (EU) 2022/2473 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget”!

I kommissionens pressmeddelande får vi veta att ”Dagens ändring ger medlemsstaterna större flexibilitet att utforma och genomföra stödåtgärder i sektorer som är nyckeln till övergången till klimatneutralitet och till en industri med noll. Det kommer att hjälpa till att påskynda investeringar och finansiering för ren teknologisk produktion i Europa, i linje med Green Deal Industrial Plan.”

Glasklart besked

Så här skrev Anna Wallentin, Avdelningschef, ansvarig El och värme på Energigas Sverige:

”På självaste midsommarafton, den 23 juni 2023, antog kommissionen formellt ändringen av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER), som möjliggör full skattebefrielse till hållbar biogas och biogasol utan ansökningsförfarande och godkännande från EU-kommissionen. Innan skattebefrielsen kan tillämpas måste dock regeringen anmäla stödet till EU-kommissionen.”

Enligt henne är det glasklart: Sverige kan återinföra skattebefrielsen. Ändå är det märkligt tyst från Regeringskansliet, trots att beskedet kom lagom till Almedalsveckan.

Inget besked

Jag har inte samma förmåga att läsa EU-förordningar, så jag bad Energimyndigheten och finansdepartementet om hjälp. Innebär detta att skattebefrielsen kan återinföras? Energimyndigheten svarade vänligt att den inte hanterar den delen av biogasstödet, finansdepartementet har inte svarat, två veckor senare.

Frågan är när regeringen kommer ur blocken och ger sin syn på saken. Vi befinner oss just nu i ett läge där många företag och kommuner ska fatta beslut som påverkar oss långt framåt. Ska vi satsa på elbussar eller biogasbussar? Ska vi bygga ut biogasproduktionen?

Låt tusen blommor blomma

Låt inte de fossilfria energislagen konkurrera med varandra, de ska alla konkurrera med fossil energi. I den energiomställning som måste genomföras snabbt måste tusen blommor få blomma och det vore naivt att tro att det sker utan offentlig finansiering. Låt inte biogasen, likt etanolen, bli ett av de misslyckade projekten. Det finns både tillgång på råvara att göra biogas av och efterfrågan på biogas från transportsektorn. För att lyckas krävs klara och långsiktiga spelregler. Och politisk vilja. Är det månne där det brister?

 

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.