Nyheter

Scandinavian Biogas ökade omsättningen och minskade förlusten

Scandinavian Biogas redovisar en försäljningsökning på 3,1 % för första kvartalet 2023. Försäljningen uppgick till 88,1 GWh, jämfört med 85,4 GWh motsvarande period i fjol. Kvartalet slutade med en rörelseförlust på 15,3 miljoner kronor, att jämföra med 16,9 miljoner motsvarande period i fjol.

Under första kvartalet visade marknaden på fortsatt hög efterfrågan på biogas, men sjunkande marknadspriser på fossilgas, skriver Biogas VD Matti Vikkula i sin kommentar till rapporten.

Matti Vikkula.
Matti Vikkula.

”Trenden med sjunkande gaspriser accelererade och vi närmar oss den prisnivå som gällde innan ryska anfallet på Ukraina i februari 2022” skriver han.  ”Lägre marknadspriser har haft en marginell påverkan på våra intäkter, då priserna i våra befintliga avtal till största delen ännu är fasta. Nuvarande marknadspriser underminerar inte vårt långsiktiga mål om 30 procent i operativ EBITDA-marginal. Den operativa EBITDA-marginalen stannade på 7,9 (3,7) % första kvartalet 2023.

De sjunkande priserna förklaras av en mild vinter och en kraftigt ökad import till EU av icke rysk flytande fossilgas.

Svenska Skatteverkets besked om borttagen skattebefrielse i Sverige som följde av EU-domen i december överraskade branschen. ”Skattebeslutet har haft en begränsad effekt för vår del. På längre sikt är det dock ytterst viktigt att biogasen gynnas genom skattebefrielse, gröna certifikat eller andra subventioner samt att vi får tydliga regelverk i hela EU. Det är en förutsättning för att det verkligen kan ske en omställning till en hållbar transportsektor” skriver Vikkula.

Bolagsledningen har föreslagit till styrelsen att det ska byta namn till Biokraft International AB.

Etablering i Tyskland

Den 14 april meddelade Scandinavian Biogas att bolaget ”har identifierat konkreta investeringsmöjligheter för anläggning av biogasanläggningar i Tyskland och har fattat beslut om att etablera ett dotterbolag på den strategiskt viktiga tyska marknaden”. Koncernen har även ingått ett avtal med German Biogas i Sverige AB, ett projektutvecklingsbolag som påbörjat
utvecklingsarbetet av två produktionsanläggningar i Tyskland med en sammanlagd kapacitet på cirka 240 GWh.

Projekt i Sverige

Stockholm Bio-LNG avser en utbyggnad av en förvätskningsanläggning intill ordinarie biogasproduktion i Södertörn. Byggprojektet ligger i slutfas.

Projekt Mönsterås är i tidig byggnadsfas och fokus ligger på grund- och betongarbeten. Det pågår även ett arbete avseende planering av drift och övertagande.

Förstudier pågår för projekten i Kalmar och Skånes Fagerhult oh arbete pågår med ta fram miljötillstånd och områdesplan. Samordningsmöten hålls med kommunen, berörda myndigheter och grannar. Avsikten är att ta substrat i form av gödsel och andra organiska restprodukter från närliggande gårdar.

Projekt Södertörn III befinner sig i investeringsplan och handlar om att utöka kapaciteten i Södertörns befintliga anläggning genom att göra ett antal tekniska justeringar som ökar produktionen med 30  GWh biogas, vilket i nästa steg kan komprimeras eller göras flytande.
Gasnätet Stockholm AB avser att ansluta Södertörn-anläggningen till deras gasnät innebärande att den biogas som produceras i Henriksdal ska kunna transporteras till Södertörn för omvandling till flytande biogas. Det är ännu oklart när denna anslutning blir färdigställd.

Projekt i Norge

Under kvartalet slutfördes driftsättningen av projektet Skogn II. Den nya förvätskningsanläggningen fungerar stabilt och har överlämnats till ordinarie produktion. ”Genom utbyggnaden av förvätskningsanläggningen har vi ökat intaget av substrat och produktionen av rågas ligger på historiskt höga nivåer, dock har det dykt upp nya flaskhalsar som lett till högre volym facklad gas. Produktionen trappas
upp successivt och ligger nu på cirka 80 procent av planerad kapacitet för flytande biogas”, skriver bolaget.
Skogn III är främst ett effektivitetshöjande projekt som har potential att även öka produktionskapaciteten med upp till 90 GWh. ”Projektet omfattar ett antal delprojekt där vi på grund av omvärldsförändringar planerar för delvis nya tekniska lösningar”, skriver Scandinavian Biogas. Förberedelserna för investeringsbeslut pågår.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.