Nyheter
Norman Weisz, Nordenchef på Cambi. Foto: Cambi

Cambi: – Rekordomsättning och stark global tillväxt

Slutför projekt i Köpenhamn, Antwerpen och Warszawa. Ser utmaningar i dagens offentliga upphandlingsprocesser i och med att det hela blir väldigt formellt, speciellt kommunikationsdelen. – Då är det lätt att göra misstaget att bli diskvalificerad för ärenden som hade kunnat lösas med lite mindre formell kommunikation, säger Norman Weisz, Nordenchef på Cambi.

Det har gått väldigt bra för Cambi de senaste åren. Rekordintäkter 2023 och de har precis betalat rekordutdelning till sina aktieägare samtidigt som de har en växande global projektpipeline. Samtidigt lanseras nya produkter och tjänster. Cambi är dagens gäst i Leverantörssnacket .

Det pågår fortfarande termisk hydrolys i samband med organiskt/biologiskt material med biogasproduktion, som är Cambis kärnprodukt, och speciellt i samband med rening av slam från kommunala reningsverk. Traditionellt används tekniken främst som en förbehandling före nedbrytning för att uppnå mer biogas, full hygienisering och bättre avvattning.

Nytt utnyttjande av teknik

Cambi har nu utvecklat tekniken så att den kan användas på andra sätt i allt fler projekt.

– I Köpenhamn färdigställs nu en anläggning där enbart bioslammet behandlas innan det blandas in i primärslammet och bryts ned, då full hygienisering av allt slam inte är så viktigt när det i slutändan ändå förbränns. I Warszawa installerar vi en THP som ska stå mellan två röttankar så att slammet först bryts ned på konventionellt sätt innan vi slår på ”turbon” framför andra steget för ökad biogasproduktion, säger Norman Weisz, ansvarig för den nordiska marknaden på Cambi.

Ny teknik i VEAS och NRVA

Det är denna process som Cambi nu designar för VEAS, Norges största reningsverk väster om Oslo, och som de tror har stor potential även för biogasanläggningar baserade på matavfall och andra organiska avfallsströmmar. – För NRVA, som bygger ett nytt slambehandlingscenter utanför Lillestrøm, bygger vi en THP med en ny energibesparande design, den kommer att ha ytterligare ett energisparsteg som minskar förbrukningen av ånga med cirka 30 %, säger Norman Weisz . Utöver detta har Cambi utvecklat hela behandlingslinjer på ett standardiserat sätt där THP är ett av flera element.

En annan nyhet hos Cambi är en ny produkt som de kallar ”Plug&Go”, vilket är en komplett förbehandlingslinje för slam som är lämplig att installera på befintliga anläggningar. Det är även andra nya produkter och tjänster på gång, till exempel inom drift- och underhållstjänster.

– Vi har även starkt ökande omsättning inom drift- och underhållstjänster till befintliga kunder, genom vårt företag Cambi Services. Här utvecklar vi även nya produkter, t.ex. Cambi PLUS, som är en aktiv fjärrövervakning av processen med återkoppling på rekommenderade och/eller nödvändiga förebyggande underhållsåtgärder, säger Norman Weisz och tillägger att de är stolta över att se till att kunden är nöjd, även långt efter att anläggningen är i drift.

Viktigt med kommunikation och interaktion

– Generellt sett har vi god erfarenhet av att kommunicera med slutkunden och deras konsult i våra projekt. Jag vill särskilt lyfta fram positiva erfarenheter av interaktionsmodellen, som efter hand har blivit en ganska vanlig del av sådana projekt i Norge. När en interaktionsfas införs mellan tävlingsfasen och själva leveransfasen går det att bygga goda relationer och inte minst hitta så konstruktiva lösningar som möjligt innan det rätta allvaret sätter in, säger Norman Weisz.

Cambi överlämnade Romerikes biogasanläggning (RBA) till kunden Oslo kommun för mer än sex år sedan. Mycket kan sägas om det projektet, och för Cambi är det också en del av vår inlärningskurva, säger Norman Weisz-

– Projektet är en del av en erfarenhetsbas som har lett oss dit vi är idag. Det är mycket viktigt att ha en kompetent hantering av avtalsaspekterna även i ett så stort och komplicerat projekt som detta, som innefattade mottagande av olika våtorganiska avfallsfraktioner inklusive de gröna påsarna från Oslo, förbehandling, termisk hydrolys, biogasproduktion, kondensering av biogas och avdunstning av den klara fasen till följd av stränga utsläppskrav, för att nämna de viktigaste delarna. Dessutom ansvarade vi för alla byggärenden med Veidekke som underleverantör. Här var det stor komplexitet och många riskfaktorer, inte bara på den tekniska sidan. Det var bara en del av detta som låg inom Cambis kärnteknik, för de övriga momenten fick vi förlita oss på olika underleverantörer som vi givetvis hade valt med största omsorg. Vi var i alla fall ansvariga inför Oslo kommun. Anläggningen har nu varit i full drift i många år, och levererar som den ska, säger Weisz.

Klimat och miljö vägs i anbud, men många leverantörer klagar på slumpmässig och oförutsägbar viktning. Hur upplever Cambi detta?

– Vi har god erfarenhet av att klimat och miljö lyfts fram som en del av utvärderingen. Vi ser oss själva som ett miljöteknikföretag och det är just klimat och miljö som är vår konkurrensfördel, förutom totalekonomi såklart. Men det är många faktorer som är viktiga för kunden och det är därför viktigt att dessa viktas på ett vettigt sätt och att man inte ser sig blind bara på investeringen. Men det kan förstås vara svårt att vikta alla kriterier på ett sätt som alla är överens om. Det gäller i synnerhet de kvalitativa kriterierna. Men som leverantör har du möjlighet att få insyn i poängutdelningen i efterhand och i värsta fall kan du klaga på processen. Vår erfarenhet är att det är mycket ordnade processer. En positiv utveckling är också att kunder, framför allt i Norge och Norden i allmänhet, i allt högre grad bryr sig om den totala ekonomin och utvärderar ekonomin under många års drift, gärna 20 år.

– Det jag tycker är lite utmanande för oss leverantörer i dagens offentliga upphandlingsprocesser är att det hela blir väldigt formellt, speciellt kommunikationsdelen. Då är det lätt att göra misstaget att bli diskvalificerad för ärenden som hade kunnat lösas med lite mindre formell kommunikation, säger Norman Weisz.

Finns det ett trendskifte på marknaden, som du ser det?

– Biogas som en del av framtidens energimix har fått ett starkt ökande fokus de senaste åren. Det finns många projekt under utveckling i Norge för olika organiska substrat, främst avfallsströmmar. Utmaningen är dock att säkerställa tillräcklig långsiktig lönsamhet i projekten. Det verkar som att vi fortfarande kämpar med detta i Norge, trots att Enova stödjer vissa projekt i viss utsträckning.

Titta på Danmark

Danmark, där man valt att stödja projekt genom driftstöd relaterat till mängden producerad förnybar energi. Danmark ligger långt före Norge här, då man till och med kan använda substrat i biogasanläggningar med positivt värde från jordbruket, som halm. Vi borde ha något att lära här, säger Norman Weisz.

Skärpta EU-krav

För avloppsbranschen kommer en trendändring i samband med att EU:s reviderade avloppsdirektiv implementeras. Det blir hårdare krav på vattenrening. – Det innebär mer slam som kan omvandlas till biogas, och det kommer att ställas krav på energineutralitet över hela renings- och reningsprocessen. Det gör att det inte kommer att komma i fråga att göra annat än att göra biogas av slammet, eftersom det blir avgörande för att komma fram till ett energineutralt system, säger Norman Weisz.

EU-länderna kommer att satsa stort på biogas de kommande åren, hur positionerar du Cambi för det?

– Cambi är väl positionerat i EU, vi har referenser i 12 EU-länder och täcker de flesta länder väl. Vi skrev på vårt första avtal i Bulgarien 2022 och förväntar oss genombrott på nya marknader på medellång sikt. På vissa marknader där vi hittills inte varit särskilt aktiva söker vi agenter som kan öka vår synlighet på marknaden och kapacitet att följa upp potentiella projekt.

Slutligen, om du skulle vädja till dina kunder, vad skulle det vara?

– Till de som planerar nysatsningar på slambehandling skulle jag säga: Tänk flexibla lösningar som kan anpassas till förändrade ramvillkor och regelverk. Med Cambis THP säkerställer du en god energiekonomi och en absolut hygienisk och högkvalitativ biogödselprodukt som kan spridas inom lantbruket, hävdar Norman Weisz självsäkert och menar också att en stabil och hygienisk biorest för lantbruket alltid kommer att vara billigast och ge det mest fullständig återvinning av näringsämnen.

– Om det vid ett eller annat tillfälle blir svårt att skicka produkten till lantbruket av en eller annan anledning, och det slutar med att man måste torka, pyrolysera och/eller förbränna, och då blir THP med biogasproduktion i alla fall en korrekt och kostnadseffektiv förbehandling som också säkerställer optimal slutavvattning med minsta möjliga energianvändning för torkning, avslutar Norman Weisz, Nordenchef på Cambi.

Om leverantörspratet : Avfallsmarknaden består av många olika företag i olika storlekar. Det gemensamma är att de ofta saknar en gemensam arena där de kan prata om sina egna produkter och innovativa lösningar; både de som redan finns – och de som är på väg att rullas ut. Det vill vi göra något åt.

Leverantörssnacket är alltså vårt bidrag till att visa upp innovatörerna bland renovatörer.

Har du tips om någon som förtjänar att nämnas – eller vill du själv vara med? Hör av dig på redaksjonen@avfallsbransjen.no så hör vi av oss.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Biogasidag.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.